| H-1173 Budapest, Pesti út 8-12.
| Telefon: +36 (1) 202-0202, +36 (20) 919-4153 | E-mail: multi@lingua.hu
  
  

Legfrissebb híreink
A történelem legnagyobb félrefordításai

A Google Translate legutóbbi frissítését - amellyel az alkalmazás valós idejű fordítóvá vált - úgy harangozták be, hogy közelebb hoz minket „egy nyelvi korlátok nélküli világhoz“. Kisebb hibái ellenére, a program által bepillantást nyerhetünk a jövőbe, ahol nem létezik fordításból adódó félreértés, különösen olyan nem, amely megváltoztathatná a történelem menetét.
A lengyel helyzet

Jimmy Carter igazán értett a közönség figyelmének felkeltéséhez. Az 1977-es lengyelországi elnöki látogatása alatt elmondott beszédében, úgy tűnt, hogy vágyainak ad hangot az egész, akkor még kommunista ország iránt. Legalábbis a tolmácsai ezt mondták. Később kiderült, hogy Carter csak többet szeretett volna megtudni a lengyelek „jövővel kapcsolatos vágyairól“.
A tolmácsoknak a „ma reggel indultam el az Egyesült Államokból“ mondatot, az „elhagytam az Egyesült Államokat és soha nem térek vissza“ mondattá sikerült átültetniük, méltó helyet szerezve maguknak a történelemben.

Talán nem meglepő, hogy az elnök ugyanezen út során már egy másik tolmácsot vitt magával, amikor pohárköszöntőt mondott egy állami banketten. Azonban megpróbáltatásai itt még nem értek véget. Az első mondat elhangzása után, Carter szünetet tartott, mivel néma csenddel kellett szembesülnie. A következő mondatot is csend fogadta. Az új tolmács, aki nem volt képes megérteni az elnök akcentusát, úgy döntött, hogy jobb, ha csendben marad. Mire Carter útja véget ért, személye számos lengyel vicc poénjává vált.

Folytassa csak az ásást

A Google fordító talán nem lett volna képes megakadályozni azt a hibát, amely tovább hűtötte a hidegháborús hangulatot. 1956-ban, a Szovjetunió elnöke, Nyikita Hruscsov mondatát a moszkvai lengyel nagykövetség fogadásán így tolmácsolták: „el fogjuk temetni magukat“. Ez a mondat virított minden magazin borítóján és újság címlapján, tovább hűtve a kapcsolatot a Szovjetunió és a Nyugat között.
Azonban, ha Hruscsov szavait a megfelelő kontextusba helyezzük, inkább a következőt jelentette: A kommunizmus túl fogja élni a kapitalizmust, amely belülről fogja elpusztítani magát. Ezzel Karl Marx Kommunista kiáltványának egyik mondatára utalt, amely szerint „A nagyipar fejlődésével tehát kicsúszik a burzsoázia lába alól maga a talaj, amelyen termel és a termékeket elsajátítja.
Később Hruscsov maga tisztázta a mondatot, habár csak jó pár év múlva. „Egyszer azt mondtam, hogy el fogjuk temetni magukat, és emiatt bajba kerültem. Természetesen nem egy ásóval fogjuk magukat eltemetni. A saját munkásosztályuk fogja megtenni ezt.“

Diplomáciai védelem
A tárgyalások alkalmával előforduló félrefordítások gyakran okoztak vitás helyzeteket. A „kérni“ jelentésű francia „demander“ szó okozta zűrzavar meleg helyzetet teremtett az 1830-as Párizs és Washington közötti tárgyalásokon. Miután egy titkár által lefordított és a Fehérházba küldött üzenet így kezdődött „le gouvernement français demand“, azaz „a francia kormány azt követeli“ (az angol „demand“ szóval), az Egyesült Államok elnöke úgy értette az ügyet, mintha egy követelési listát kapott volna. Amint a hibát kijavították, a tárgyalások folytatódtak.

Néhány hatósági szervet megvádoltak azzal, hogy kihasználják a nyelvek közti különbségeket saját céljaik eléréséhez. A Waitangi szerződést, amely egy írásos megállapodás volt a brit Korona és a maorik között 500 törzsfőnök írta alá 1840-ben, Új-Zélandon. Azonban az angol és a maori változatok hangsúlybeli különbségei olyan vitákhoz vezettek, amelyet többek között a maori ellenállási mozgalom részeként egy poszter is demonstrált az alábbi felirattal: „a szerződés csalás“.

Hosszútávon kell szemlélni a dolgokat
Ebben az esetben inkább félreértésről, mintsem félrefordításról van szó. A híres, gyakran ismételt mondatot talán a faji sztereotípiák is megerősítették. Richard Nixon 1972-es Kínában tett látogatása során, a kínai miniszterelnök, Csou En-laj híressé vált mondata szerint „még túl korai szóba hozni“, a Francia forradalom hatásainak értékelését. Sokan méltatták bölcs szavaiért, mivel úgy gondolták, hogy a kínai filozófia szerint fogalmazta meg azokat, de valójában azonban az 1968 májusában történt franciaországi eseményekre utalt.

A mára már nyugdíjba vonult, egykori amerikai diplomata, Charles W. Freeman Jr. szerint, aki Nixon tolmácsa volt a történelmi út során, a félreértett megjegyzés „olyan félreértés volt, amelyet soha nem fognak kijavítani.” Freeman így nyilatkozott: „Nem tudom megmagyarázni Csou megjegyzése körüli zűrzavart, hacsak nem olyan értelmezést adtak neki, amely megfelelő módon alátámasztotta azt a sztereotípiát, amely szerint a kínai államférfiak előrelátó egyének, akik hosszútávon gondolkodnak. Az emberek ezt akarták hallani és ebben akartak hinni, és én hagytam őket.“

További információk itt olvashatók.
Legfrissebb híreink

Újabb megdöbbentő hatása lehet a Brexitnek - erre kevesen gondolhattak

Nagy-Britannia uniós tagságának megszüntetésével kikerülhet az angol az Európai Unió hivatalos nyelvei közül - figyelmeztetett hétfőn Danuta Hübner, az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságának vezetője.

Gépek a fordítás útvesztőjében: az egyetemes megértés álma

A világ első, nyelvek közti fordításra alkalmas gépét 1954 elején mutatták be a Georgetown Egyetem és az IBM kutatói. Az azóta Georgetown-IBM kísérletként elhíresült projekt keretei közt egy „elektronikus agyat” hoztak létre, amely orosz mondatokat fordított le angolra.