| H-1173 Budapest, Pesti út 8-12.,
| Telefon: +36 (1) 202-0202, +36 (1) 224-0920 | E-mail: multi@lingua.hu
  
  

30 évesek lettünk!
Gyakornokból lett állandó munkatárs

Hatodik éve dolgozik a Multi-Lingua fordítóirodában a fiatal Vágvölgyi Pál, aki növény-biotechnológusból lett szakfordító. Még az egyetemi évek alatt, gyakornokként kezdett a Multi-Linguánál, azután itt ragadt. Itt jól tudja kamatoztatni kétnyelvűségét is, hiszen gyermekkorát az Egyesült Államokban töltötte. Ma már nagyobb fordítási projekteket koordinál, illetve fordít is, és részt vesz a Multi-Lingua fordítóiroda gépi fordítással kapcsolatos kísérleti programjában. Erről is beszámol, és elmondja azt is, milyennek látja saját szakmai jövőjét a Multi-Linguában.Hogyan lesz egy növény-biotechnológusból szakfordító?

Úgy, hogy amíg a Szent István Egyetem agrármérnök szakán folytattam a tanulmányaimat, közben elvégeztem a szakfordítóképzést is. Ez egy négyéves képzés volt és elég jelentős óraszámban tanultunk szakirányú fordítást, illetve országismeretet az Egyesült Államokról és Angliáról, ezenkívül fordítási elméletet és gyakorlatot magyarról angolra és angolról magyarra, de tanultunk agrármérnök szaknyelvet is.

Az angol nyelvet hol tanulta?
Másfél éves koromban a családunk kiköltözött Amerikába, New Jersey-be a szüleim munkája miatt. Így ott nőttem fel. Egészen 14 éves koromig éltem kint, és azóta is rendszeresen visszajárok. Az elemi iskoláimat mind ott végeztem, természetesen angol nyelven. A családban azonban otthon magyarul beszéltünk. Egyszerre tanultam meg a két nyelvet, így az angol nyelvismeretem is anyanyelvi szintű.

Hogyan lett a Multi-Lingua fordítóiroda munkatársa?
A szakfordítóképzés negyedik évében kaptunk egy listát, amelyen azok a fordítóirodák voltak felsorolva, amelyek gyakornokokat fogadtak. Először praktikus szempontok alapján döntöttem, hogy hová jelentkezem, vagyis a jó megközelíthetőség volt a fontos számomra. Ez azonban nem jött be, az első két helyen nem voltak nyitottak, nem volt igazán kedvező a fogadtatás, úgyhogy nem sokáig maradtam. Az említett listán a harmadik helyen a Multi-Lingua állt, így felkerestem ezt a fordítóirodát. Itt szívesen fogadtak, és rögtön első nap Végső Lászlóval a fordítóiroda vezetőjével megbeszéltük a lehetőségeket. Ez 2006 nyarán volt, épp szabadságidőszak, így csendes napok következtek. Először lektorálási feladatokat kaptam, az angolra lefordított szövegeket ellenőriztem.

Miért volt szimpatikus a Multi-Lingua, és az előző két gyakorlati helye miért nem?
Az előző két helyen nem készültek fel arra, hogy mit is kezdjenek egy gyakornokkal, nem gondolták át, hogy milyen munkába lehetne bevonni az odaérkező egyetemi hallgatót. Mint ahogy minden fordítóirodában, itt is belső és külső fordítók, illetve projektmenedzserek dolgoztak, és nem tudtak engem hová besorolni. Kérdezték, hogy dolgozni akarok-e vagy fordítani, vagy mit szeretnék csinálni. Én igazából gyakornokoskodni akartam. A Multi-Linguánál viszont felkészültek erre, előre kialakították, hogy hogyan ismertessék meg a gyakornokkal a gyakorlati munkát, nem feltétlenül kell az egyetemi hallgatónak előre eldöntenie, hogy projektmenedzser vagy fordító szeretne lenni, hanem minden munkaterületre bepillantást nyerhet.

Miért döntött úgy, hogy itt marad dolgozni?
Valahogy itt ragadtam. Ötödévben már csak 2-3 napokat kellett egyetemre járni, és megbeszéltem Végső Lászlóval, hogy a hét fennmaradó részében, tehát a többi 2-3 napon tudok jönni dolgozni. Ez kedvező volt nekem is, a fordítóirodának is, és azóta itt vagyok.

Milyen feladatokat kapott, amikor állásba került a fordítóirodában?
Amikor végeztem, és állandó státuszban kezdtem dolgozni, akkor több nagyobb projekt folyt, ezeket vezettem. Volt, amikor egyszerre három projektet is koordináltam, ezenkívül a napi feladatokba is belefolytam, mint például a megfelelő fordító felkutatása, próbafordítások kiadása, angol nyelvű levelek megírása, a beérkezett fordítások ellenőrzése. És persze fordítottam is a fennmaradó időben.

Melyek voltak azok a projektek, amelyek koordinálásban részt vett?
Sokat pályáztunk az Európai Bizottságnál és az Európai Parlamentnél, illetve különböző nagyobb állami szerveknél. Ezeket a pályázatokat állítottam össze, többnyire angol nyelven. Sok munka volt velük, mert esetenként 200 fordítót kellett összeszedni, önéletrajzokat, referenciákat bekérni. A tavalyi évig futott a Multi-Linguában a Trademark projekt az Európai Bizottság megbízásából, amelyet szintén pályázattal nyertünk el. A munka során szlovén, lengyel, cseh, szlovák és magyar nyelvről fordítottuk angolra az Európai Unió által szabályozott, egységes cégleírásokat és adatűrlapokat. Elég aprólékos munka volt, külön szoftvert is kaptunk hozzá, amit meg kellett tanulni, illetve terminológiai adatbázis alapján dolgoztunk. Ezenkívül jelenleg is fut a Mester Kiadó projektje, amelynek koordinálását néhány éve vettem át kolléganőmtől. Ennek során bolgár és román nyelvre fordítottuk a kiadó lefűzhető kártyákon kapható kiadványsorozatát. Most ősszel fut ki az utolsó kiadvány, a Speak English című, nyelvtanulóknak szóló sorozat. Ennek koordinálása már szinte szerkesztőségi feladat.

Nem igazán vág egy fordítóiroda profiljába.
Valóban sok szervezési munkával jár. Az elején kicsit bonyolult volt, kellett egy kis idő, amíg belerázódtunk. Minden lehetséges probléma, ami előfordulhat, az tényleg előfordult. Ki kellett tapasztalni nekünk is, hogy miként tudjuk hatékonyan szervezni a feladatot. Mi a fordítási, lektorálási feladatokat végeztük, és a tördelés utáni korrektúrát. Eleinte nehéz volt megtalálni azokat a lektorokat, akik következetesen, az ismétlődő, kötött határidőket betartva megfelelő döntést tudtak hozni az adott szövegről. Az sem volt könnyű, hogy ezek a rendszeresen megjelenő kiadványok egyes kártyái azonos felépítésűek, azokon mindig azonos módon kellett megjelenni egy-egy kifejezésnek, amelyek nyilván többféle módon lefordítva is helyesek, de nem jelenhet meg az egyik kártyán így, a másikon meg úgy. De voltak egészen egyedi helyzetek is, amelyeket meg kellett oldani. Például a Csodálatos állatvilág című kiadványban az állatneveket biológussal ellenőriztettük, aki megkereste a latin megfelelőjét, és abból fordítottuk le bolgárra. A Főzzünk könnyedén című kártyasorozat esetében a szakmai lektor egy bolgár receptújságnak a szerkesztője volt. Arra is figyelnie kellett, hogy ha pl. a kiadványban szereplő fűszer nem kapható Bulgáriában, akkor be kellett helyettesítenie a megfelelővel. Így kicsit a szerkesztési munkába is belefolyt a fordítóiroda, főleg a lektorok.

Elég sokféle tevékenységet végez itt a Multi-Linguánál. Milyennek látja a jövőt?
Remélem, hogy továbbra is itt folytathatom a pályafutásomat. Mindig vannak új feladatok, kisebb-nagyobb projektek, akár rövid, akár hosszú távon gondolkozunk. Nagyon szeretek itt dolgozni, és szívesen vagyok együtt munkatársaimmal is, mert jó a hangulat és a közösség. Azonkívül, hogy itt dolgozom, fordítóként is tevékenykedem szabadúszóként. Ebben is látok fejlődési lehetőséget. Sokféle szöveget fordítok, így a szakmai ismereteim is bővülnek. Itt a Multi-Linguánál a különböző fordítási projektek során volt alkalmam megismerkedni különböző szoftverekkel, mint pl. a Trados és a MemoQ fordítási memóriakezelő programokkal, illetve a már említett Trademark projektben használt Nemo nevű programmal. Ezenkívül foglalkozom a gépi fordítással, itt a Multi-Linguán belül teszteljük ennek hatékonyságát, felhasználhatóságát. Ezt a projektet Végső Lászlóval közösen visszük, és gyakornokok működnek közre a tesztelésében.

Ebben milyen eredmények vannak már?
A gépi fordítás egy folyamatosan fejlődő újítás. A magyar és a külföldi nyelvek viszonylatában kicsit nehézkesebb, és lassabban fejlődik a magyar nyelv sajátos, toldalékkal történő ragozása miatt. Emiatt nehezebben illeszthetők össze a mondatok a gépi fordításban. Latin nyelvek között egészen jól működik már, pl. az angol-francia nyelvpáron, mert ott hasonlít a nyelvtan és a mondatszerkezet, illetve a nyelv felépítése. Német nyelven is viszonylag jól működik az eltérő nyelvtan ellenére. Kétféle megközelítés létezik, az egyik az elemző módszer, amely során tulajdonképpen meg kell tanítani az összes nyelvtani szabályt a számítógépnek, és az alapján a számítógép, mint a nyelvtanórán, fogja a mondatot és megkeresi az állítmányt, az alanyt és a többi mondatrészt, lebontja magának, és fölépíti a másik nyelven a mondatot. A másik módszer a statisztikai gépi fordítás, amelynek legjobb példája a Google. Ebben az esetben nem gondolkodik a számítógép, hanem óriási mennyiségű párhuzamos szöveg áll rendelkezésére. Ebben megkeresi, hogy az adott szó, pl. az angol table kifejezés amely magyar fordításban lehet táblázat is meg asztal is hányszor, milyen formában fordul elő. Ha pl. 100-szor fordul elő úgy, hogy asztal és csak 70-szer úgy, hogy táblázat, akkor magyarul az asztal szót ajánlja fel. A keresését lehet finomítani úgy, hogy nemcsak a konkrét szóra, hanem a szókapcsolatokra is keressen, és ha ebben a kontextusban többször fordul elő a táblázat kifejezés, akkor azt ajánlja fel.

Eléggé esetlegesnek tűnik az eredmény.
De meglepően jól működik. Főleg a nagy nyelveknél, ahol nagyon nagy mennyiségű párhuzamos szöveg áll rendelkezésre.

Milyen szoftvereket tesztelnek?
Az elemző módszerre a Morphologic fejlesztett ki egy programot, illetve a már említett Google az, amelyik széles körben elérhető és statisztikai módszerrel dolgozik. Ezenkívül a Systran és a Moses nevű szoftverekkel is foglalkoztunk. Utóbbit önállóan kell fejleszteni, csak a keretprogramot adják.
Legfrissebb híreink

Újabb megdöbbentő hatása lehet a Brexitnek - erre kevesen gondolhattak

Nagy-Britannia uniós tagságának megszüntetésével kikerülhet az angol az Európai Unió hivatalos nyelvei közül - figyelmeztetett hétfőn Danuta Hübner, az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságának vezetője.

Gépek a fordítás útvesztőjében: az egyetemes megértés álma

A világ első, nyelvek közti fordításra alkalmas gépét 1954 elején mutatták be a Georgetown Egyetem és az IBM kutatói. Az azóta Georgetown-IBM kísérletként elhíresült projekt keretei közt egy „elektronikus agyat” hoztak létre, amely orosz mondatokat fordított le angolra.